හුදකලාව කලාවක් වෙන තැන

හුදකලාව කලාවක් වෙන තැන

Sunday, 24 August 2014

හිත තහනම්

එකෝමත් එක දවසක මගේ ආදර කතාව කෙළවරක් වෙච්ච තේරුමක් නැති හවසක මම ජිවිතේ ආපස්සට පියවර තියන්න පටන් ගත්තා.හැමදාම උබත් එක්කම අනන්තවත් පෙම් කතා කියනවා අහන හිටපු මේ ගස් ගල් පවා මගේ ආදරේට ආදරේ කළා,උබට ආදරේ කළා..එත් කෙළවරක් උනු මගේ ආදර කතාව ලග මට දැනුනේ ඒ ලන්ගතු වෙච්ච ගස් ගල් පවා මට දැන් හිනාවෙන්නේ ඔච්චමට කියලා,මට දැනුනා මුළු ලෝකෙම මට සමච්චලේට හිනාවුනා.ඒ උබ නිර්මලයි,පුජනියයි,උත්තරීතරයි කියලා මම කෑ ගහලා කිවුව වරදට. ගස් ගලුත් සාදාරනයි,එත් උබ අසාදාරණයි...

මගේ හිත අරගෙන ගියේ උබ විතරමයි,කාටවත් පුදන්න ලොබ කමේ මම රැකගත්ත මගේ